หน้า 1 จากทั้งหมด 1

หมวดหมู่ ธุรกิจ

โพสต์แล้ว: จันทร์ 16 เม.ย. 2018 12:16 pm
โดย openerp_docman
เกษตรกรรม การป่าไม้ และ การประมง
การทำเหมืองแร่
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซไอน้ำและระบบการปรับอากาศ
การจัดหาน้ำการจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ก่อสร้าง
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
การเงินและการประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
การบริหารและบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ