หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สัมมนา ฟรี สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต

โพสต์แล้ว: เสาร์ 13 พ.ค. 2017 8:35 pm
โดย openerp_docman
สัมมนา ฟรี สำหรับ บริษัท ที่ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต
รูปภาพ


สิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา
บริการเฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 23 พฤษภาคม 2560 โดยสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง
หากที่นั่งมีจำนวนไม่ครบระบบจะให้สำรองเพียงเท่าที่ยังคงมีอยู่เท่านั้น

เปิดให้สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต http://rdserver.rd.go.th
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา
1. กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ใช้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
2. เลือกรอบที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นยืนยันการสำรองที่นั่ง
4. พิมพ์บัตรสัมมนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสัมมนา
5. พิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา

หมายเหตุ
หากสำรองที่นั่งแล้วไม่เข้าร่วมสัมมนา จะทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป

สมาชิกบัตร E-Filing Privilege Card
สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ http://rdserver.rd.go.th ได้ก่อน ตั้งแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่มา: http://rdserver.rd.go.th