รูปภาพแจ้งข่าว ทางเว็บบอร์ด openerpthailand.org ได้เปลี่ยนระบบเว็บบอร์ด ใหม่เป็น phpBB 3.1
  1. บุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าอ่านกระทู้บางบอร์ด แนะนำให้ท่าน สมัครสมาชิกคลิกตามลิงค์นี้
  2. สมาชิกใหม่ ถ้ายังไม่ได้แนะนำตัวจะไม่สามารถ ตั้งกระทู้ และ ดาวน์โหลด ไฟล์จากเว็บบอร์ดได้ ท่านจำเป็นต้องแนะนำตัวที่หมวดนี้
  3. ถ้ามีปัญหาการใช้งาน หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ แนะนำได้ที่นี่
  4. ปุ่มรูปหัวใจใต้โพส แต่ละโพส ท่านสามารถกดเพื่อสื่อถึงคนโพสนั้นถูกใจท่าน
  5. ห้ามลง E-mail, เบอร์โทรส่วนตัว, Line id หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและโฆษณาแฝง โดยสามารถติดต่อสมาชิกท่านอื่นผ่านระบบ PM ของบอร์ด
  6. ท่านสามารถปิดการแจ้งนี้ได้ ที่มุมขวาของกล่องข้อความนี้

บุคคลทั่วไปสามาเข้าสู่ระบบ ด้วย Account ของ FaceBook ได้แล้ว คลิกที่นี่ได้เลย

การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ - money exchange

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน การบัญชี งานการผลิด โรงงาน ระบบคลังสินค้า กฏหมาย
openerpthailand
Administrator
โพสต์: 2235
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 13 ก.ค. 2012 7:27 pm
ติดต่อ:

การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ - money exchange

โพสต์โดย openerpthailand » เสาร์ 10 พ.ค. 2014 7:14 pm

การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ - money exchange
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เงินระหว่างตระกุลเงินต่างๆ

หน้าที่ของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีหน้าที่หลักดังนี้คือ
1.หน้าที่การโอนอำนาจแห่งการซื้อ การโอนอำนาจแห่งการชื้อถือได้ว่าเป็นหน้าที่อันจำเป็นของการดำเนินธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะการดำเนินธุรกรรมทางการค้าและการเคลื่อนย้ายของเงินทุนของคู่กรณีต่างอยู่คนละประเทศนั้น และมีหน่วยเงินตราแตกต่างกัน
2. หน้าที่ให้บริการสินเชื่อ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะกินเวลายาวนานพอสมควร ดังนั้นอาจมีความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างสินค้าที่อยู่ในช่วงการเดินทางหรืออยู่ในห้องแสดงสินค้าที่ยังไม่มีลูกค้ามาสั่งชื้อ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินบางชนิด เช่น ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง หรือล็อตเตอร์ออฟเครดิตในการให้สินเชื่อ
3. หน้าที่ในการลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศในบริการในธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เรียกว่า Hedg Facilities เพื่อโอนความเสี่ยงอันเกิดจากเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไปยังผู้ชำนาญพิเศษในเรื่องนี้

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศอาจแบ่งคราวๆเป็น 5 ประเภทด้วยกัน อันได้แก่
1. กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางชื้อขายเงินตราต่างประเทศกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางดำเนินกิจกรรมทั้งในระหว่างธนาคารและตลาดค้าปลีก กำไรได้มาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอชื้อและราคาเสนอขาย การแข่งขันระหว่างตัวกลางของปริวรรตเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้อัตรากำไรมีอัตราค่อนข้างต่ำ
2.กลุ่มเอกชนและธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน กลุ่มเอกชนและธุรกิจได้อาศัยตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จทางการค้าและการลงทุนของตน กลุ่มเหล่านี้ได้แก่ ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ผู้ลงทุนทางการเงินระหว่างประเทศ (International Portfollio Investers) บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Firms) และนักท่องเที่ยว ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ นอกจากนี้บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความต้องการหลีกเลี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอัตราที่เรียกว่า Hedging
3. กลุ่มนักเก็งกำไรและผู้ค้าที่ได้กำไรจากส่วนแตกต่างของราคาในแต่ละตลาดในเวลาเดียวกัน จะหากำไรจากตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศโดยตรง แรงจูงใจจึงผิดกับกลุ่มตัวกลางที่ทำหน้าที่บริการลูกค้า สำหรับกลุ่มตัวกลางจะหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย (Spread Price) และอาจจะได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา (General Price Change ) ส่วน Arbitragers จะทำการซื้อขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งในสองตลาดที่มีราคาแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน
4. กลุ่มธนาคารกลางและหน่วยงานการคลังของรัฐบาล กลุ่มธนาคารกลางและหน่วยงานการคลังของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อไม่ให้มีการซื้อขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป จนกระทบต่อทุนสำรองระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
5. กลุ่มนายหน้าของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กลุ่มนายหน้าของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศไม่ได้ทำการค้าเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตนเอง แต่จะเป็นผู้ประสานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้น โดยมีค่านายหน้าตอบแทนที่มา : http://www.econ.neu.ac.th/www/chapter/l ... ail03.htm#หน้าที่ของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

openerpthailand
Administrator
โพสต์: 2235
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 13 ก.ค. 2012 7:27 pm
ติดต่อ:

Re: การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ - money exchange

โพสต์โดย openerpthailand » เสาร์ 10 พ.ค. 2014 7:15 pm

ภาษีเงินได้นิติบุคคล - ที่เกี่ยวกับ การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05603
วันที่: 13 พฤษภาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราของผู้ประกอบ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ข้อกฎหมาย : มาตรา 65

ข้อหารือ
: แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน กรณีกำไรจากการ
ปริวรรตเงินตรา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดบ้าง ที่จะถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีกรณีใดบ้างที่กำไรจากการปริวรรตเงินตราจะ
ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

แนววินิจฉัย

: กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่จะถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 2.4 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง
การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 นั้น จะต้องเป็นกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่
บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตรา ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ได้แก่ การส่งออกผลิตภัณฑ์ การนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการที่บริษัทฯ นำเงินกู้ยืมเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการนำรายได้ จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนไปชำระหนี้เงินกู้
4. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ เข้า
มาใช้ในกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่า เงินกู้ยืมส่วน
ที่ยังคงเหลืออยู่นั้นมีข้อผูกพันที่จะต้องนำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างแท้จริง
5. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นรายได้ของกิจการ ที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนหรือของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เฉลี่ยรายได้นั้นตามส่วนของ
รายได้ของแต่ละกิจการ

ที่มา: http://www.rd.go.th/publish/23061.0.html


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน