หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เหตุผลที่จะออกใบลดหนี้

โพสต์แล้ว: พุธ 09 เม.ย. 2014 3:19 am
โดย openerp_docman
เหตุผลที่จะออกใบลดหนี้ได้มี ดังต่อไปนี้ (ตรงรายละเอียดส่วนนี้ไม่ต้องมีในใบลดหนี้)
1.เนื่องจากสินค้า/บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้,สินค้าชำรุดเสียหาย,ขาดจำนวน,คำนวณราคาผิดพลาด
2.เนื่องจากสินค้า/บริการไม่ตรงตามตัวอย่าง,ไม่ตรงตามคำพรรณนา,
3.เนื่องจากต้องจ่ายเงินชดเชย/เงินอื่นที่ลักษณะเดียวกันแก่ผู้ซื้อตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
4.เนื่องจากได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า,เงินประกัน,เงินมัดจำ,เงินจอง,
5.เนื่องจากคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้า
6.เนื่องจากบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไม่มีการให้บริการตามสัญญา