หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ระบบ PICKING เกี่ยวกับ stock

โพสต์แล้ว: จันทร์ 03 มี.ค. 2014 6:50 pm
โดย openerp_docman
ระบบ PICKING เกี่ยวกับ stock
การ Pick หรือหยิบสินค้าจาก Stock ในคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า

โดยทั่วไประบบ Picking แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะการทํางานเชิงกายภาพ คือ

1. ระบบ Picking แบบ Manual คือการทํางานโดยใช้คนนําเอกสารการเบิกหรือ ใบเบิกมาหยิบสินค้าจากชั้นวาง แล้วนําสินค้านั้นๆส่งไปยังกระบวนการทํางาน
2. ระบบ Picking แบบ Semi-Automatic พัฒนาขึ้นมาจาก ระบบ Manual โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารในการเบิกสินค้า อาจใช้อุปกรณ์ด้าน IT เป็นตัวช่วย เช่น ระบบ Pick to Light ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานโดยการหยิบตามแสงไฟที่ติดตั้งบนตำแหน่งต่างๆ ของชั้นวางเมื่อมีคำสั่งให้หยิบ แสงไฟในตำแหน่งที่จะต้องหยิบสินค้าจะสว่างขึ้น ผู้ปฏิบัติการจะหยิบสินค้าตามจำนวนที่ระบุในตำแหน่งนั้นๆ แล้วยืนยันการทำงาน แสงไฟดังกล่าวก็จะดับไปพร้อมที่จะรับคำสั่งครั้งต่อๆไป การทำงานในระบบ Pick to Light จะลดเวลาจากการทำงานในระบบ Manual ลงได้มากพอควร
3. ระบบที่พัฒนาขึ้นมามากที่สุด คือ ระบบหยิบสินค้าแบบอัตโนมัติ หรือ Automatic Picking ที่เป็นการหยิบสินค้าจากชั้นวางด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งหมด ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งการทำงานชนิดนี้ มักเชื่อมโยงไปถึงการใช้ระบบ SorterและConsolidate แบบอัตโนมัติด้วย การทำงานลักษณะนี้สามารถลดเวลาในกระบวนการpicking ได้มากที่สุด ทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยำสูงอีกด้วย

ที่มา: jenbunjerd.com