ระบบเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ economic system

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน การบัญชี งานการผลิด โรงงาน ระบบคลังสินค้า กฏหมาย

ระบบเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ economic system

โพสต์โดย openerpthailand » อาทิตย์ 11 พ.ย. 2012 11:22 pm

ระบบเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ( economic system ) หมายถึงกลุ่มบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ อำนวยความสะดวกในการที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถบำบัดความต้องการให้แก่บุคคลต่างๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ( Laissez-faire or capitalism) ระบบเศรษฐกิจนี้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้เสรีภาพแก่เอกชนในการเลือกดำเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ทว่าเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

1. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตั้ง เลือกตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.กำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นแรงจูงใจในการทำงานทำให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

1. ก่อให้เกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละ บุคคลโดยพื้นฐานทำให้การหารายได้ไม่เท่ากัน

2.ในหลายๆกรณีกลไกทางการตลาดยังไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับการจัดสรรทรัยากรในระบบเศรษฐกิจ

3.การใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ อย่างสิ้นเปลือง

2.ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ( communism ) ระบบเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทั้งทรัพยากรต่างๆและปัจจัยการ ผลิตทุกชนิด เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้ กลไกราคาไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจมักจะทำอยู่ในรูปของการวางแผนแบบบังคับ จากส่วนกลาง (central planning) โดยคำนึงถึงสวัสดิการของสังคมเป็นสำคัญ

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

1. เป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ของบุคคลใน สังคม 2.ภายใต้ระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนจะทำการผลิตและปริโภคตามคำสั่งของรัฐ

ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

1. ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการผลิตหรือบริโภคอะไรได้ตามใจ

2.สินค้ามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากผู้ผลิตขาดแรงทุนทรัพย์ในการผลิต 3.การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

3.ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ( socialism ) ระบบเศรษฐกิจแบบนี้เป็นระบบที่ใกล้เคียงกับระบบคอมมิวนิสต์ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจนี้รัฐจะเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรพื้นฐานไว้เกือบทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามรัฐยังให้เสรีภาพแก่ประชาชนบ้างพอสมควร เอกชนมีเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ระบบกลไกราคามีผลอยู่บ้างในระบบเศรษฐกิจนี้

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

1.ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ของบุคคล 2.เอกชนมีสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินได้บ้าง

ข้อเสียระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

1.การผลิตถูกจำกัดเพราะต้องผลิตตามที่รัฐกำหนด 2.โอกาสที่จะขยายการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพการผลิตเป็นไปได้อย่างลำบาก

ความคิดเห็นเกียวกับระบบเศษฐกิจของไทย

ระบบเศษฐกิจของไทยเป็นระบบเศษฐกิจแบบผสมข้าพเจ้าคิดว่าเหมาะสมแล้วเพราะเป็นระบบที่รัฐบาลสามารถเข้าไปดำเนินการและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับเอกชนซึ่งเป็นระบบที่นิยมในประเทศที่กำลังพัฒนา

ที่มา: oknation.net
ภาพประจำตัวสมาชิก
openerpthailand
Administrator
 
โพสต์: 1156
Likes โพสต์ไป : 699 โพสต์
มีคน Like โพสต์มา : 215 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 13 ก.ค. 2012 7:27 pm

Re: ระบบเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ economic system

โพสต์โดย ouychai » ศุกร์ 16 พ.ย. 2012 4:12 pm

ระบบเศรษฐกิจมีแนวคิดที่หลากหลายครับ ไม่จำเป็นจะต้องยึดแนวทางทุนนิยม หรือคอมมิวนิสต์ก็ได้ครับ
ouychai
 
โพสต์: 6
Likes โพสต์ไป : 1 โพสต์
มีคน Like โพสต์มา : 2 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 13 พ.ย. 2012 12:39 pm

Re: ระบบเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ economic system

โพสต์โดย kittiu » ศุกร์ 16 พ.ย. 2012 10:43 pm

ผมว่าโลกนี้ยังหาระบบที่ดีที่สุดยังไม่ได้นะครับ เท่าที่มีคือเลวน้อยที่สุด ปัญหาคือ "คน" ที่นำมันไปใช้ :)
IMHO
Kitti U.
kittiu
 
โพสต์: 30
Likes โพสต์ไป : 0 โพสต์
มีคน Like โพสต์มา : 8 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 14 พ.ย. 2012 4:39 pm

Re: ระบบเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ economic system

โพสต์โดย openerpthailand » เสาร์ 17 พ.ย. 2012 1:25 pm

kittiu เขียน:ผมว่าโลกนี้ยังหาระบบที่ดีที่สุดยังไม่ได้นะครับ เท่าที่มีคือเลวน้อยที่สุด ปัญหาคือ "คน" ที่นำมันไปใช้ :)

:P
ภาพประจำตัวสมาชิก
openerpthailand
Administrator
 
โพสต์: 1156
Likes โพสต์ไป : 699 โพสต์
มีคน Like โพสต์มา : 215 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 13 ก.ค. 2012 7:27 pm

Re: ระบบเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ economic system

โพสต์โดย ouychai » พฤหัสฯ. 28 มี.ค. 2013 8:00 pm

แนวคิดมันก็คือแนวคิดแหละครับ จนกว่าจะได้พิสูจน์ออกมาให้เห็นจริง แต่ผมพูดแบบนี้ ในเรื่องของทุนนิยมและคอมมิวนิวต์ ก็เพราะว่าอย่าลืมว่า คนที่เค้าคิดระบบเหล่านี้ ขึ้น ยังไม่ใช่ยุค IT หรืออินเตอร์เน็ต แต่ในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร และความรู้ก้าวไปมากแล้วครับ ฉะนั้นเราควรจะทิ้่งแนวคิดเก่าๆ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมาให้ตอบสนองต่อยุคสมัย อย่าลืมว่าในสมัยพุทธกาล สมัยพระเยซูคริสต์ เค้าก็ไม่รู้จักทุนนิยมและคอมมิวนิสต์ แต่เค้าก็มีระบบเศรษฐกิจของเค้าเอง เค้าก็อยู่ได้ครับ

1 คน Likes โพสต์นี้.
ouychai
 
โพสต์: 6
Likes โพสต์ไป : 1 โพสต์
มีคน Like โพสต์มา : 2 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 13 พ.ย. 2012 12:39 pm


ย้อนกลับไปยัง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 12 ท่าน